Od 1. januára 2008 boli na základe novely zákona o dani z pridanej hodnoty preradené zo základnej 19%-nej do zníženej 10%-nej sadzby DPH tovary s kódom “Spoločného colného sadzobníka 4818 40 – Hygienické vložky a tampóny, detské plienky a podobné hygienické výrobky – len na použitie pri inkontinencii”. Znamená to, že pri vložkách, vkladacích plienkach, plienkových nohavičkách a podložkách, ktoré sú vyrobené z buničiny (nie z vaty), sa pri použití pri inkontinencii dňom 1.1.2008 uplatňuje znížená sadzba DPH vo výške 10%, teda dochádza k zníženiu konečných predajných cien.
Pre inkontinentných, ktorí sú zaradení v druhom resp. treťom stupni inkontinencie, táto skutočnosť znamená zvýšenie počtu kusov pomôcok, ktoré im zdravotné poisťovne uhrádzajú vo výške finančného limitu 600,- resp. 2000,- Sk na mesiac.

S uplatňovaním zníženej sadzby DPH sa žiadne problémy nevyskytli pri pomôckach pre dospelých, ktoré sú jasne definované na použitie pri inkontinencii, teda znížená sadzba DPH sa uplatňuje na každom stupni predaja (výrobca/dovozca – distribútor – výdajňa/lekáreň). U detských plienok, ktoré sa používajú pri bežnej starostlivosti o zdravé dieťa ale zároveň aj pri starostlivosti o inkontinentné dieťa, však dochádzalo k rôznym interpretáciám. Dňa 17.1.2008 bola na internetovej stránke Daňového riaditeľstva SR zverejnená “Informácia o uplatňovaní sadzieb DPH pri tovare zaradenom do číselného kódu podpoložky 4818 40 Spoločného colného sadzobníka, ktorý sa používa ako zdravotnícka pomôcka” (presné znenie informácie uverejnenej na www.drsr.sk nájdete TU). Podľa nej sa u detských plienok vo všeobecnosti uplatňuje základná sadzba DPH 19% a iba v prípade použitia pre inkontinentné osoby (preukázaného napr. lekárskym poukazom) sa znížená sadzba DPH 10% uplatní na konečnom stupni predaja. Znamená to, že výdajňa/lekáreň detské plienky nakupuje s DPH 19% a pri priamom predaji zákazníkovi tiež uplatňuje sadzbu DPH 19%. Avšak v prípade, že detské plienky vydáva na poukaz (teda sú určené na použitie pri inkontinencii), musí na výstupe uplatniť zníženú sadzbu DPH vo výške 10%. Rozdiel v sadzbách DPH (19% na vstupe a 10% na výstupe) si vysporiada v daňovom priznaní DPH.