Ako sme písali už v úvode, nájsť uspokojivé lieky alebo vykonať chirurgický zákrok žiaľ nie je pre každého inkontinenciou postihnutého občana vhodné alebo možné.

Predsa však existujú riešenia, ktoré umožňujú to hlavné – vrátiť človeka do spoločnosti a umožniť mu plnohodnotný život tak, aby nebol inkontinenciou nijako obmedzovaný. Na to v súčasnosti slúžia rôzne pomôcky zabraňujúce úniku moču, prípadne aj stolice, do spodného prádla, postele, atď. Tieto pomôcky rozdeľujeme na:

 • savé (plienky) – spracovávajú moč na netekutý gél
 • zberné – odvádzajú moč do sáčku, nádoby a pod.

V posledných rokoch sa najviac používajú savé pomôcky pre inkontinentných, predovšetkým pre svoje jednoduché použitie a komfortné vlastnosti – zaistenie pocitu sucha či neutralizácia nepríjemných pachov. Preto sa práve savým pomôckam budeme venovať podrobnejšie.

Druhy savých (absorpčných) pomôcok:

vložky vložky pre mužov vkladacie plienky plienkové nohavičky (aj navliekacie) podložky
 • Vložky (skupina B1.1) – používajú sa pri ľahkej až strednej inkontinencii, najmä u žien. Najmenšie z nich sa tvarom a veľkosťou podobajú menštruačným vložkám. Vložky dokážu spracovať od 100 do 500 ml moču (ISO absorpcia). Väčšie typy vložiek majú anatomický tvar, rozmery do cca 16×35 cm a saciu schopnosť až do približne 800 ml. Fixujú sa o bielizeň samolepiacim pásikom, prípadne fixačnými nohavičkami.
 • Vložky pre mužov (skupina B1.1) – majú špeciálny tvar, ktorý sa prispôsobuje mužskej anatómii. Existujú rôzne typy s absorpciou od 200 až po 600 ml. Fixujú sa o spodnú bielizeň alebo fixačnými nohavičkami.
 • Vkladacie plienky (skupina B2.2) – používajú sa pri strednej až veľmi ťažkej inkontinencii žien i mužov. Sú určené najmä pre mobilných pacientov. Majú anatomický tvar, pri výbere vhodnej veľkosti sa neorientujeme rozmermi pacienta, ale iba požiadavkami na nasiakavosť. Existuje viacero rôznych veľkostí (od cca 28×54 cm po cca 36×75 cm) v sacích schopnostiach od 1100 až do 4000 ml (ISO absoprcia). Fixujú sa výhradne pomocou fixačných nohavičiek.
 • Plienkové nohavičky (skupina B3.2) – používajú sa pri strednej až veľmi ťažkej inkontinencii moču a pri inkontinencii stolice. Sú určené najmä pre nemobilných pacientov. Pri výbere nohavičiek sa musíme orientovať podľa obvodu bokov užívateľa. Existuje 5 rôznych veľkostí, a pri všetkých veľkostiach (okrem XS) je na výber z viacerých absorpčných alternatív. Nie je potrebná žiadna ďalšia fixácia, zapínanie dvojčinnými samolepkami umožňuje ich opakované nasadenie. Prehľad veľkostí podľa obvodu bokov:
Veľkosť plienkových nohavičiek Obvod bokov Sacia schopnosť (ISO 11948 – Rothwell)
X-Small 50 – 70 cm 1300 – 1800 ml
Small 60 – 85 cm 1500 – 2500 ml
Medium 75 – 115 cm 2000 – 3600 ml
Large 100 – 150 cm 2200 – 4100 ml
X-Large 130 – 170 cm 2600 – 4100 ml

Do skupiny plienkových nohavičiek sa zaraďujú aj navliekacie plienkové nohavičky (skupina B3.2), ktoré sú určené najmä pre mobilných užívateľov. Sú k dispozícii v 5 veľkostiach (s inými obvodmi bokov pre jednotlivé veľkosti, každý výrobca má mierne odlišné obvody pre jednotlivé veľkosti) a s ISO sacou schopnosťou od 900 až do 2200 ml.
Pre najmenších pacientov sú určené detské plienkové nohavičky (skupina B3.1), v dvoch veľkostiach a s absorpciou od 800 do 1100 ml.

 • Podložky pod chorých (skupina B5) – používajú sa ako ochrana na posteľ, kreslo, vozík a pod. Existuje 5 veľkosti s ISO sacou schopnosťou od 600 do 2200 ml. Už niekoľko rokov je na trhu aj špeciálna zastieľacia podložka.

Neprehliadnite porovnania počtov kusov pomôcok,
ktoré sú hradené zdravotnými poisťovňami v časti

Na slovenskom trhu sa nachádzajú savé pomôcky viacerých značiek (výrobcov). V rámci základného rozdelenia na 4 druhy savých pomôcok sme už načrtli aj rozdelenie jednotlivých druhov podľa rozmerov – veľkostí plienok. Keď zoberieme do úvahy aj rôzne sacie alternatívy, zistíme že u nás existuje viac ako 400 savých pomôcok. Väčšia časť z nich je kvalitná a inkontinenciou postihnutému občanovi dokáže zabezpečiť úplný komfort.

Upozornenie:
Je potrebné konštatovať, že na Slovensku sa ešte stále používajú aj menej kvalitné pomôcky, resp. pomôcky pre východné trhy.
Ako je možné zistiť, či je plienka kvalitná, keď na prvý pohľad sú všetky plienky rovnaké? Jednoducho: “najlepším dôkazom je plienka vytiahnutá spod užívateľa”.
Nekvalitná plienka sa už po krátkom použití začne vo vnútri žmolkovať, neskôr sa buničina (najmä pri pohybe) úplne rozpadne. Nekvalitná plienka je schopná spracovať iba malé množstvo tekutiny, a už po krátkom čase z nej začína moč vytekať. Sprievodným javom najmä pri nepriedušných plienkach je zaparovanie a sčervenanie pokožky.
Naopak, kvalitná plienka musí mať nasledovné vlastnosti: plienka musí byť plne priedušná (aj po bokoch), povrch plienky má byť neustále suchý, moč je opakovane spracovávaný na gél a indikátor vlhkosti užívateľovi / ošetrovateľovi signalizuje, kedy je potrebné plienku vymeniť. Ak na plienku položíte ruku, nesmiete cítiť vlhkosť, ak rukou na plienku zatlačíte (cca 5 minút po močení), nesmie z nej vytekať tekutina. Kvalitná plienka musí bez problémov „slúžiť“ veľa hodín, a to bez rizika zaparenia resp. alergickej reakcie pokožky alebo vytečenia jej obsahu do okolia. Samozrejme, ak sa do plienky dostane stolica, je potrebné ju bez ohľadu na nevyčerpanú saciu kapacitu ihneď vymeniť.
Pri orientácii v kvalite plienok určite môžu pomôcť medzinárodne uznávané ocenenia alebo certifikáty, ekologické certifikácie prípadne potvrdenia o dermatologickom testovaní. Rovnako je možné prostredníctvom internetu prelúskať viacero zahraničných recenzií. Ak o niektorých pomôckach nie je možné nájsť žiadne relevantné recenzie naprieč celou Európou, znamená to že takéto pomôcky nie sú dostupné na hlavných Európskych trhoch, a to zväčša z dôvodu, že dané pomôcky nie sú dostatočne kvalitné.

PREDPISOVANIE A ÚHRADY

Spôsob predpisovania a úhrady pomôcok pre inkontinentných stanovuje Ministerstvo zdravotníctva SR, a to prostredníctvom Zoznamu kategorizovaných zdravotníckych pomôcok.

Savé a iné pomôcky pre inkontinentných pacientov predpisujú na poukaz:
 • odborní lekári odborov: urológia, neurológia, gynekológia, geriatria, gynekologická urológia a paliatívna medicína
 • v prípade plienkových nohavičiek aj lekári odborov onkológia a chirurgia
 • na základe odporúčania od odborného lekára môže pomôcky predpísať aj praktický lekár, a to po dobu 3 alebo 6 mesiacov; v prípade trvalej a nezvratnej inkontinencie môže na základe odporúčania praktický lekár predpisovať bez časového obmedzenia
Zdravotné poisťovne uhrádzajú pre inkontinentných (od 3 rokov veku) savé a fixačné pomôcky v týchto finančných limitoch (platnosť od 26.4.2024):

1. stupeň: (občasný únik moču) – poisťovne nehradia

2. stupeň: (častý únik moču) – finančný limit 14,77 € na mesiac
Vo finančnom limite 14,77 € sa môžu poskytovať nasledovné druhy pomôcok:

 • vložky pre druhý stupeň inkontinencie (savosť nad 120 ml, do 800 ml)
 • vkladacie plienky pre druhý stupeň inkontinencie

3. stupeň: (trvalý únik moču, príp. aj stolice) – finančný limit 59,73 € na mesiac
Vo finančnom limite 59,73 € sa môžu poskytovať nasledovné druhy pomôcok:

 • vložky pre tretí stupeň inkontinencie
 • vkladacie plienky pre tretí stupeň inkontinencie
 • plienkové nohavičky
 • plienkové nohavičky detské
 • fixačné nohavičky
 • podložky pod chorých (maximálne 60 kusov)

Jednotlivé druhy poskytovaných pomôcok je možné kombinovať až do výšky príslušného finančného limitu, na každý druh pomôcky však musí byť vypísaný samostatný poukaz.

Ak je pacientovi predpísaná zdravotnícka pomôcka pre inkontinenciu alebo bezlepková potravina, osoba, ktorá vydáva humánny liek, zdravotnícku pomôcku a dietetickú potravinu je oprávnená na základe preskripčného záznamu, lekárskeho predpisu alebo na základe lekárskeho poukazu vydať náhradnú zdravotnícku pomôcku pre inkontinenciu alebo náhradnú bezlepkovú potravinu, ak o to poistenec požiada, a to podľa jeho vlastného výberu maximálne do množstva, ktoré je predpísané v preskripčnom zázname, na lekárskom predpise alebo na lekárskom poukaze. Výdajom náhradnej zdravotníckej pomôcky pre inkontinenciu alebo náhradnej bezlepkovej potraviny nemôže byť prekročený množstvový ani finančný limit uvedený v zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok alebo v zozname kategorizovaných dietetických potravín.