V nasledovných tabuľkách sme pre Vás urobili porovnanie nasledovných výrobcov a ich značiek pomôcok

Porovnanie sme spracovávali podľa nasledovnej metodiky:

  • pomôcky sme rozčlenili podľa skupín, podskupín a jednotlivých veľkostí či rozmerov
  • väčšinu druhov sme rozdelili do viacerých kategórií podľa udávanej ISO absorpčnej schopnosti
  • podľa uvedených kritérií sme do príslušných skupín zaradili všetky porovnávané pomôcky
  • vydelením finančného limitu (14,77€ resp. 51,94€) cenou pomôcky sme zistili počet kusov pomôcok hradených zdravotnými poisťovňami. Ak sme mali k dispozícii preskripčné tabuľky slovenských zastúpení jednotlivých výrobcov, údaje o cenách a počtoch kusov sme preberali z ich oficiálnych materiálov. Ak takéto materiály neboli k dispozícii, používame oficiálne údaje pravidelne uvedené v „Zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok“
  • niektoré druhy pomôcok majú stanovený maximálny počet 60 kusov (vložky a podložky pre III. stupeň inkontinencie) – v takom prípade v tabuľkách uvádzame hodnotu týchto 60 ks v € (pre možnosť dokombinovania s inými druhmi)

Poznámky:

  • všetky prepočty sú orientačné, aktuálny počet kusov doporučujeme overiť si na príslušnej internetovej stránke
  • prepočty finančných limitov na kusy sa týkajú alternatívy, keď bude na poukaz poskytovaný iba jeden druh pomôcky

Ešte niekoľko slov pred samotnými tabuľkami: Nikto nie je neomylný, preto sa pri prepočtoch (cca 500 pomôcok) môže stať, že sa niekde pomýlime. Ak nájdete akékoľvek nezrovnalosti v tabuľkách, budeme veľmi radi ak nám to oznámite. Podobne aj spoločnosti, ktoré v tabuľkách zatiaľ nefigurujú a majú záujem na stránke figurovať, nám môžu zaslať svoje podklady. Kontaktujte nás na inkontinencia@inkontinencia.sk. Vzhľadom na to, že stránka Inkontinencia.sk má nekomerčný charakter, budeme ju aktualizovať bezplatne.

  TIP!

Porovnávacie tabuľky obsahujú podrobné údaje o každej pomôcke.

Tieto údaje zobrazíte tak, že podržíte kurzor myši na čísle udávajúcom počet kusov do limitu v konkrétnej tabuľke – a zobrazia sa Vám nasledovné údaje: názov pomôcky – kód na predpisovanie – sacia schopnosť ISO – cena v lekárni resp. výdajni ZP (prioritne reálne ceny podľa preskripčných tabuliek jednotlivých spoločností).

Pre prezeranie v telefóne alebo na tablete odporúčame otočenie displeja na šírku.

Porovnávacie tabuľky sú aktualizované k 1.7.2021

pomocka-1
Vložky

Vložky pre druhý stupeň inkontinencie (skupina B1.1): prepočet finančného limitu 14,77 € na kusy

Absorpcia

ABENA

Abena Light

HARTMANN

MoliCare Premium Lady

KIMBERLY CLARK

Depend

ESSITY (SCA)

Tena Lady

TZMO

Seni Lady

140-200 ml 123 Abena Light Mini – B66158 – 180 ml – 0,12 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
70 Molicare Premium Lady 1 kvapka (Micro Light) – B68964 – 181 ml – 0,21 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
84 Depend Mini – B59848 – 185 ml – 0,17 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
80 Tena Lady Slim Mini – B91904 – 170 ml – 0,17 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
120 Seni Lady Mini – B60601 – 230 ml – 0,12 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
200-300 ml 113 Abena Light Mini Plus – B72665 – 200 ml – 0,13 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
70 Molicare Premium Lady 1,5 kvapky (Micro) – B53320 – 252 ml – 0,21 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
84 Depend Normal – B59849 – 245 ml – 0,17 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
64 Tena Lady Slim Mini Plus Wings – B28377 – 236 ml – 0,20 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
100 (340 ml)Seni Lady Normal – B60602 – 340 ml – 0,13 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
300-450 ml 98 Abena Light Normal – B66159 – 350 ml – 0,15 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
70 / 90 Molicare Premium Lady 2 kvapky (Micro) – B53317 – 300 ml – 0,21 € /
Molicare Pad 2 kvapky (Mini) – B87623 – 321 ml – 0,16 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
84 Depend Normal Plus – B59850 – 355 ml – 0,17 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
72 Tena Lady Slim Normal – B96538 – 350 ml – 0,20 €
/ Tena Lady Normal – B20436 – 300 ml – 0,20 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
75 Seni Lady Extra – B60603 – 470 ml – 0,19 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
500-800 ml 82 Abena Light Extra – B66160 – 500 ml – 0,18 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
98 / 90 / 60 Molicare Premium Lady 3 kvapky – B53318 – absorpcia 504 ml – 0,15 € / Molicare Pad 3 kvapky (Midi) – B87625 – 481 ml – 0,16 € / Molicare Pad 4 kvapky (Maxi) – B87627 – 865 ml – 0,25 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
70 / 48 Depend Extra – B59851 – 523 ml – 0,21 € /
Depend Super – B70574 – 704 ml – 0,30 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
60 / 46 / 50 Tena Lady Extra – B20437 – 500 ml – 0,24 € / Tena Lady Extra Plus – B91015 – 580 ml – 0,32 € / Tena Lady Normal Night – B0596A – 530 ml – 0,29 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
75 / 60 Seni Lady Extra Plus – B97307 – 590 ml – 0,19 € /
Seni Lady Super – B60604 – 800 ml – 0,24 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
pomocka-3
Vkladacie plienky

Vkladacie plienky (skupina B2.2) – III. stupeň inkontinencie: prepočet finančného limitu 51,94 € na kusy

Absorpcia

ABENA

Abena Light, Abri San Premium

HARTMANN

MoliCare Premium Lady,
Molicare Form

KIMBERLY CLARK

Depend

ESSITY (SCA)

Tena Lady, Tena Comfort

TZMO

Seni Lady, San Seni

800-100 ml 247 Abena Light Super – B66161 – 850 ml – 0,21 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
196 / 196 Molicare Premium Lady 4 kvapky (Midi plus) – B96403 – 782 ml – 0,26 € /
Molicare Premium Lady 4,5 kvapky (Maxi) – B53319 – 951 ml – 0,26 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
150 Depend Maximum – B60690 – 942 ml – 0,34 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
150 / 144 / 120 Tena Lady Super – B20438 – 850 ml – 0,33 € / Tena Lady Maxi – B91016 – 857 ml – 0,36 € / Tena Lady Maxi Night – B99948 – 1020 ml – 0,41 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
150 Seni Lady Plus – B94876 – 930 ml – 0,33 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
1100-1500 ml 173 Abri San Premium 5 – B21341 – 1200 ml – 0,30 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
118 Molicare Premium Form Normal Plus – B28059 – 1483 ml – 0,44 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
176 Depend Normal – B21037 – 1400 ml – 0,29 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
210 / 178 / 185 San Seni Prima – B0196A – 1100 ml – 0,24 € / San Seni Normal – B60605 – 1290 ml – 0,29 € / San Seni Regular – B0197A – 1500 ml – 0,28 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
1600-2000 ml 152 Abri San Premium 6 – B21342 – 1600 ml – 0,34 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
140 Depend Extra – B21038 – 2000 ml – 0,37 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
138 / 120 Tena Comfort Plus – B20442 – 1700 ml – 0,32 € /
Tena Comfort Extra – B20443 – 2000 ml – 0,36 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
152 / 136 San Seni Uni – B60606 – 1700 ml – 0,34 € /
San Seni Maxi – B60607 – 2000 ml – 0,38 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
2100-2500 ml 140 / 123 / 126 Abri San Premium 7 – B21344 – 2100 ml – 0,37 € / Abri San Premium 8 – B21343 – 2500 ml – 0,42 / Abri San Premium 9 – B21345 – 2400 ml – 0,41 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
150 Molicare Premium Form Extra – B30639 – 2377 ml – 0,34 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
108 Tena Comfort Super – B92668 – 2200 ml – 0,41 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
115 San Seni Plus – B60608 – 2500 ml – 0,45 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
2800-3500 ml 118 / 112 Abri San Premium 10 – B21346 – 2800 ml – 0,44 € / Abri San Premium 11 – B21347 – 3400 ml – 0,46 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
100 Depend Super Plus – B73895 – 3350 ml – 0,51 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
84 Tena Comfort Maxi – B20445 – 3200 ml – 0,49 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
112 San Seni Plus Extra – B0198A – 3500 ml – 0,46 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
pomocka-4
Plienkové nohavičky

Plienkové nohavičky (skupina B3.2) – III. stupeň inkontinencie: prepočet finančného limitu 51,94 € na kusy

Absorpcia

ABENA

Abri Form Premium

HARTMANN

MoliCare

KIMBERLY CLARK

Depend Slip

ESSITY (SCA)

Tena Slip

TZMO

Seni Classic,  Super Seni

veľkosť X-SMALL   (obvod bokov 50-70 cm, od 5. rokov veku)
1300-1800 ml 140 Abri Form Premium XS2 – B30568 – 1400 ml – 0,37 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
120 Molicare Premium Extra Plus XS – B86220 – 1365 ml – 0,43 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
150 Tena Slip Plus XS – B28378 – 1410 ml – 0,33 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
144 Super Seni Plus Extra Small – B91190 – 1800 ml – 0,36 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
veľkosť SMALL   (obvod bokov 60-85 cm)
1500-2000 ml 112 Abri Form Premium S2 – B21336 – 1800 ml – 0,46 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
120 / 90 Molicare Premium Elastic 6 kvapiek S – B98929 – 1667 ml – 0,43 € /
Molicare Premium Super Plus S – B81157 – 1980 ml – 0,57 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
90 Depend Slip Normal S – B79950 – 2084 ml – 0,57 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
120 / 90 Tena Slip Plus S – B20446 – 1730 ml – 0,40 € /
Tena Slip Super S – B20449 – 1800 ml – 0,45 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
180 / 150 / 140 Seni Classic Small – B98171 – 1500 ml – 0,28 € / Super Seni Small – B60696 – 1600 ml – 0,34 € / Super Seni Classic Plus Small – B98172 – 2000 ml – 0,37 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
2100-2500 ml 98 Abri Form Premium S4 – B31166 – 2200 ml – 0,53 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
104 / 104 / 70 Molicare Premium Elastic 8 kvapiek S – B98934 – 0,49 € / Molicare Premium Elastic 9 kvapiek S – B98935 – 2546 ml – 0,49 € / Molicare Maxi S – B20701 – 2100 ml – 0,74 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
90 / 75 Depend Slip Super S – B90995 – 2297 ml – 0,57 €
/ Depend Slip Super Plus S – B90997 – 2560 ml – 0,69 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
96 Tena Slip Maxi S – B50486 – 2180 ml – 0,53 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
120 Super Seni Plus Small – B60597 – 2100 ml – 0,42 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
veľkosť MEDIUM   (obvod bokov 80-110 cm)
2000-2500 ml 108 Abri Form Premium M1 – B21377 – 2000 ml – 0,48 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
90 Molicare Premium Elastic 6 kvapiek M – B96384 – 2159 ml – 0,58 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
90 Depend Slip Normal M – B79951 – 2411 ml – 0,57 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
110 Tena Slip Plus M – B20447/B1262A – 2165 ml – 0,46 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
126 / 120 Seni Classic Medium – B97984 – 2200 ml – 0,41 €
/ Super Seni Medium – B60594 – 2300 ml – 0,41 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
2600-3000 ml 86 Abri Form Premium M2 – B21337 – 2600 ml – 0,60 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
104 / 90 Molicare Premium Elastic 8 kvapiek M – B96387 – 3050 ml – 0,49 € /
Molicare Premium Super Plus M – B81158 – 2800 ml – 0,57 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
90 Depend Slip Super M – B79954 – 2707 ml – 0,57 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
90 Tena Slip Super M – B20450 – 2570 ml – 0,50 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
120 / 91 Seni Classic Plus Medium – B97987 – 2800 ml – 0,42 € /
Super Seni Plus Medium – B60598 – 2900 ml – 0,57 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
3100-3500 ml 78 Abri Form Premium M3 – B21378 – 3100 ml – 0,66 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
78 / 70 Molicare Premium Elastic 9 kvapiek M – B96390 – 3521 ml – 0,66 € /
Molicare Maxi M – B20702 – 3157 ml – 0,74 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
75 Depend Slip Super Plus M – B86380 – 3014 ml – 0,69 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
72 Tena Slip Maxi M – B50487 – 3260 ml – 0,61 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
85 Super Seni Trio Medium – B96336 – 3000 ml – 0,61 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
3600+ ml 70 Abri Form Premium M4 – B30569 – 3600 ml – 0,74 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
62 Super Seni Quatro Medium – B91634 – 4300 ml – 0,83 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
veľkosť LARGE   (obvod bokov 105-150 cm)
2300-2800 ml 94 Abri Form Premium L1 – B21379 – 2500 ml – 0,55 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
90 Molicare Premium Elastic 6 kvapiek L – B96385 – 2349 ml – 0,58 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
90 Depend Slip Normal L – B79952 – 2808 ml – 0,57 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
100 Tena Slip Plus L – B20448/B1264A – 2360 ml – 0,51 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
100 Super Seni Large – B60595 – 2600 ml – 0,51 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
2900-3300 ml 88 Abri Form Premium L2 – B21338 – 3100 ml – 0,59 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
96 / 90 Molicare Premium Elastic 8 kvapiek L – B96388 – 3200 ml – 0,54 € /
Molicare Premium Super Plus L – B81159 – 3020 ml – 0,57 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
90 Depend Slip Super L – B79955 – 3265 ml – 0,57 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
90 Tena Slip Super L – B20451 – 2805 ml – 0,53 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
103 / 81 Seni Classic Plus Large – B97988 – 2800 ml – 0,50 € /
Super Seni Plus Large – B60599 – 2900 ml – 0,64 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
3300-3800 ml 72 Abri Form Premium L3 – B21380 – 3100 ml – 0,72 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
72 / 70 Molicare Premium Elastic 9 kvapiek L – B96391 – 3856 ml – 0,72 € /
Molicare Maxi L – B20703 – 3834 ml – 0,74 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
75 Depend Slip Super Plus L – B86379 – 3790 ml – 0,69 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
71 Super Seni Trio Large – B96337 – 3400 ml – 0,73 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
4000+ ml 62 Abri Form Premium L4 – B30570 – 3600 ml – 0,83 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
56 Molicare Premium Maxi Plus L – B95244 – 4000 ml – 0,92 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
72 Tena Slip Maxi L – B50488 – 2165 ml – 0,69 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
62 Super Seni Quatro Large – B91635 – 4600 ml – 0,83 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
veľkosť X-LARGE   (obvod bokov 130-170 cm)
2600-3000 ml 70 Molicare Premium Extra Plus XL – B81153 – 2669 ml – 0,74 € /
Molicare Premium Elastic 6 kvapiek XL – B96386 – 2750 ml – 0,74 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
90 Depend Slip Normal XL – B90994 – 2808 ml – 0,57 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
98 Seni Classic Plus Extra Large – B97989 – 3100 ml – 0,53 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
3200-3500 ml 70 Abri Form Premium XL2 – B59984 – 3400 ml – 0,74 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
70 Molicare Premium Elastic 8 kvapiek XL – B96389 – 3550 ml – 0,74 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
90 Depend Slip Super XL – B90996 – 3265 ml – 0,57 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
64 Tena Slip Bariatric Super XXL – B90172 – 3300 ml – 0,79 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
70 / 65 Super Seni Plus Extra Large – B60600 – 3200 ml – 0,74 € /
Super Seni Trio Extra Large – B96336 – 3400 ml – 0,79 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
3800+ ml 62 Abri Form Premium XL4 – B72670 – 4000 ml – 0,83 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
70 / 56 Molicare Premium Elastic 9 kvapiek XL – B98936 – 3950 ml – 0,74 € /
Molicare Premium Maxi Plus XL – B95245 – 4100 ml – 0,92 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
75 Depend Slip Super Plus XL – B86378 – 3790 ml – 0,69 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
62 Super Seni Quatro Extra Large – B91636 – 4600 ml – 0,83 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
pomocka-6
Navliekacie plienkové nohavičky

Navliekacie plienkové nohavičky (skupina B3.2) – III. stupeň inkontinencie: prepočet finančného limitu 51,94 € na kusy

Absorpcia

ABENA

Abri Flex Premium

HARTMANN

MoliCare Mobile

KIMBERLY CLARK

Depend

ESSITY (SCA)

Tena Pants

TZMO

Seni Active

veľkosť X-SMALL   (obvod bokov 50-70 cm, od 5. rokov veku)
1300-1700 ml 98 Abri Flex Premium XS2 – B93558 – 1500 ml – 0,53 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
70 Molicare Mobile 6 kvapiek XS – B70307 – 1361 ml – 0,74 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
56 Tena Pants Plus XS – B93209 – 1710 ml – 0,92 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
veľkosť SMALL   (obvod bokov 60-85 cm)
1400-1500 ml 71 Abri Flex Premium S1 – B66162 – 1400 ml – 0,73 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
70 Molicare Mobile 6 kvapiek S – B39457 – 1475 ml – 0,74 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
70 Tena Pants Plus S – B35813 – 1440 ml – 0,74 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
2000 ml 60 Tena Pants Super S – B69258 – 2010 ml – 0,86 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
veľkosť MEDIUM   (obvod bokov 80-110 cm)
1300-1600 ml 72 Abri Flex Premium M1 – B53146 – 1400 ml – 0,72 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
70 / 72 / 72 Molicare Mobile 6 kvapiek M – B39458 – 1662 ml – 0,74 € / Molicare Premium Lady Pants 7 kvapiek M – B99072 – 1442 ml – 0,72 € / Molicare Premium Men Pants 7 kvapiek M – B99074 – 1400 ml – 0,72 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
80 Depend Super S/M pre ženy – B69201 – 1360 ml – 0,63 € /
Depend Super S/M pre mužov – B82900 – 1360 ml – 0,63 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
70 Tena Pants Plus M – B0185A – 1440 ml – 0,74 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
73 Seni Active Super Medium – B83271 – 1400 ml – 0,71 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
1900-2000 ml 66 Abri Flex Premium M2 – B93559 – 1900 ml – 0,78 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
70 Molicare Mobile 8 kvapiek M – B70309 – 2015 ml – 0,74 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
70 Depend Maximum S/M pre ženy – B96738 – 1900 ml – 0,74 € /
Depend Maximum S/M pre mužov – B96741 – 1900 ml – 0,74 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
60 Tena Pants Super M – B69259 – 2010 ml – 0,86 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
60 Seni Active Plus Medium – B94877 – 2000 ml – 0,86 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
veľkosť LARGE   (obvod bokov 100-140 cm)
1300-1600 ml 70 Abri Flex Premium L1 – B53147 – 1400 ml – 0,74 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
70 / 56 / 56 Molicare Mobile 6 kvapiek L – B39459 – 1963 ml – 0,74 € / Molicare Premium Lady Pants 7 kvapiek L – B99071 – 1373 ml – 0,92 € / Molicare Premium Men Pants 7 kvapiek L – B99073 – 1412 ml – 0,92 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
72 Depend Super L pre ženy – B69202 – 1360 ml – 0,71 € /
Depend Super L/XL pre mužov – B82901 – 1360 – 0,71 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
70 Tena Pants Plus L – B0164A – 1440 ml – 0,74 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
70 Seni Active Super Large – B83272 – 1500 ml – 0,74 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
1900-2000 ml 63 Abri Flex Premium L2 – B93560 – 1900 ml – 0,82 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
56 Molicare Mobile 8 kvapiek L – B70310 – 2279 ml – 0,92 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
63 Depend Maximum L pre ženy – B96739 – 1900 ml – 0,82 € /
Depend Maximum L/XL pre mužov – B96742 – 1900 ml – 0,82 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
60 Tena Pants Super L – B69260 – 2010 ml – 0,86 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
60 Seni Active Plus Large – B94878 – 2000 ml – 0,86 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
veľkosť X-LARGE   (obvod bokov 130-170 cm)
1300-1600 ml 56 Molicare Mobile 6 kvapiek XL – B70308 – 2140 ml – 0,93 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
72 Depend Super XL pre ženy – B73892 – 1360 ml – 0,71 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
60 Tena Pants Plus XL – B69257 – 1440 ml – 0,86 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
63 Seni Active Super Extra Large – B83273 – 1600 ml – 0,82 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
1900-2000 ml 61 Abri Flex Premium XL2 – B93562 – 1900 ml – 0,85 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
56 Molicare Mobile 8 kvapiek XL – B92065 – 2421 ml – 0,92 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
63 Depend Maximum XL pre ženy – B96740 – 1900 ml – 0,82 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
50 Seni Active Plus Extra Large – B94879 – 2000 ml – 1,03 € /
Seni Active Plus XXL – B99953 – 2000 ml – 1,03 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
pomocka-7
Detské plienkové nohavičky

Detské plienkové nohavičky (skupina B3.1) – III. stupeň inkontinencie: prepočet finančného limitu 51,94 € na kusy

váha dieťaťa

ABENA

BAMBO

HARTMANN

Fixies

TZMO

Seni Kids

9-18 kg 199 BAMBO 4 – B21360 – 950 ml – 0,26 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus s 10% DPH)
148 Fixies Classic Maxi – B35717 – neuvedené – 0,35 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus s 10% DPH)
12-22 kg 185 BAMBO 5 – B21361 – 1100 ml – 0,28 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus s 10% DPH)
148 Fixies Classic Junior – B35719 – neuvedené – 0,35 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus s 10% DPH)
173 Seni Kids Junior – B91191 – 800 ml – 0,30 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus s 10% DPH)
15-30 kg 162 BAMBO 6 – B53155 – 1100 ml – 0,32 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus s 10% DPH)
162 Seni Kids Junior Extra – B91192 – 890 ml – 0,32 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus s 10% DPH)
navliekacie 12-20 kg 133 BAMBO Pants 5 – B72668 – 900 ml – 0,39 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus s 10% DPH)
navliekacie 18+ kg 126 BAMBO Pants 6 – B72669 – 1000 ml – 0,41 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus s 10% DPH)
pomocka-5
Podložky

Savé podložky (skupina B5) – III. stupeň inkontinencie: hodnota 60 kusov podložiek v €

Rozmer podložky

ABENA

Abri Soft

HARTMANN

MoliCare Bed Mat

KIMBERLY CLARK

Depend

ESSITY (SCA)

Tena Bed

TZMO

Seni Soft

40×60 cm 12,60 € Abri Soft 40×60 cm – B21351 – 900 ml – 0,21 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
60×60 cm 16,80 € Abri Soft 60×60 cm – B21352 – 1300 ml – 0,28 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
17,40 € Molicare Bed Mat 5 kvapiek – B23355 – 715 ml – 0,29 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
16,80 € Seni Soft 60×60 cm – B60788 – 1200 ml – 0,28 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
60×75 cm 20,40 € Abri Soft 60×75 cm – B58717 – 1700 ml – 0,34 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
24,60 € Tena Bed Super 60×75 cm – B0974A – 1548 ml – 0,41 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
60×90 cm 23,40 € Abri Soft 60×90 cm – B21353 – 2100 ml – 0,39 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
28,80 € / 27,00 € Molinea Plus 60×90 cm – B23356 – 1700 ml – 0,48 € /
Molicare Bed Mat 7 kvapiek wings – B0726A – 1201 ml – 0,45 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
26,40 € Depend Large – B21041 – neuvedené – 0,44 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
21,60 € Tena Bed Super 60×90 cm – B93894 – 1799 ml – 0,36 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
20,40 € Seni Soft 60×90 cm – B60789 – 1750 ml – 0,34 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
zastielacia
70-90×170-180 cm
30,60 € Abri Soft 70×180 cm zastielacia – B66156 – 2000 ml – 0,51 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
32,40 € Tena Bed Plus Wings 80×180 cm – B90107 – 2258 ml – 0,54 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
30,00 € Seni Soft 90×170 cm – B95469 – 2000 ml – 0,50 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)

Podložky sa najmä pri ťažkom a veľmi ťažkom úniku moču používajú veľmi často. Vzhľadom k tejto skutočnosti si dovoľujeme inkontinenciou trpiacich pacientov upozorniť na možný alternatívny výrobok k jednorazovým podložkám – na trhu sú už niekoľko rokov absorpčné prateľné podložky, napr. výrobok Prateľná podložka Abri Soft alebo jej podobné alternatívy. Okrem ekonomickej úspory je tento výrobok pre užívateľa oveľa príjemnejší a komfortnejší.

Ošetrovacie pomôcky

Ošetrovacie pomôcky nie sú hradené zdravotnými poisťovňami. V tabuľke uvádzame ceny najpoužívanejších prípravkov na umytie a ošetrenie inkontinenciou namáhanej pokožky.

Ošetrovacie pomôcky – cena za 1 ks v €

Výrobok

ABENA

Abena SkinCare

HARTMANN

MoliCare Skin

ESSITY (SCA)

Tena

TZMO

Seni Care

Pena na umývanie bez vody, spray 400 ml 4,14 € 6,96 € 5,90 € 5,30 € (500 ml)
Mydlo na umývanie bez vody, 500 ml 4,14 € 5,90 € (500 ml) 5,50 €
Zinková masť, 100 ml 4,12 € 2,90 €
Čiapka so šampónom na umývanie vlasov bez vody 1,99 € 2,90 €
Sprchové a kúpeľové mydlo, 500 ml 3,48 € 6,50 €
Mydlo pre intímnu hygienu, 500 ml 3,67 €
Olejový sprej, 200 ml 4,31 € 6,61 € 3,90 € (150 ml)
Ochranný krém, 200 ml 4,70 €
Kožný ochranný krém, 200 ml 6,96 € 4,70 €
Ochranná vazelína, 150 ml 4,50 €
Telové mlieko, 500 ml 5,02 € 5,90 € (250 ml)
Telový olej, 250 ml 6,50 €
Regeneračná masť, 150 ml 6,10 €
Masť na veľmi suchú pokožku, 200 ml 5,30 €
Balzam na suchú pokožku, 250 ml 5,40 €
Masážny gél na prekrvenie pokožky, 250 ml 3,97 € 5,76 € 3,70 €
Vlhčené utierky, 80 ks 1,99 € / 3,13 € 4,90 € (48 ks) 3,50 €
Žinky na umývanie, 50 ks 2,80 € 6,10 €
Umývacie rukavice, 175 ks 10,90 €
Podbradník jednorazový 37×68 cm, 100 ks 6,84 € 9,75 € (150 ks) 10,50 €