V nasledovných tabuľkách sme pre Vás urobili porovnanie nasledovných výrobcov a ich značiek pomôcok

Porovnanie sme spracovávali podľa nasledovnej metodiky:

  • pomôcky sme rozčlenili podľa skupín, podskupín a jednotlivých veľkostí či rozmerov
  • väčšinu druhov sme rozdelili do viacerých kategórií podľa udávanej ISO absorpčnej schopnosti
  • podľa uvedených kritérií sme do príslušných skupín zaradili všetky porovnávané pomôcky
  • vydelením finančného limitu (14,77 € resp. 59,73 €) cenou pomôcky sme zistili počet kusov pomôcok hradených zdravotnými poisťovňami. Ak sme mali k dispozícii preskripčné tabuľky slovenských zastúpení jednotlivých výrobcov, údaje o cenách a počtoch kusov sme preberali z ich oficiálnych materiálov. Ak takéto materiály neboli k dispozícii, používame oficiálne údaje pravidelne uvedené v Zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok
  • niektoré druhy pomôcok majú stanovený maximálny počet 60 kusov (podložky pre III. stupeň inkontinencie) – v takom prípade v tabuľkách uvádzame hodnotu týchto 60 ks v € (pre možnosť dokombinovania s inými druhmi)

Poznámky:

  • všetky prepočty sú orientačné, aktuálny počet kusov doporučujeme overiť si na príslušnej internetovej stránke
  • prepočty finančných limitov na kusy sa týkajú alternatívy, keď bude na poukaz poskytovaný iba jeden druh pomôcky

Ešte niekoľko slov pred samotnými tabuľkami: Nikto nie je neomylný, preto sa pri prepočtoch (cca 500 pomôcok) môže stať, že sa niekde pomýlime. Ak nájdete akékoľvek nezrovnalosti v tabuľkách, budeme veľmi radi ak nám to oznámite. Podobne aj spoločnosti, ktoré v tabuľkách zatiaľ nefigurujú a majú záujem na stránke figurovať, nám môžu zaslať svoje podklady na posúdenie. Rozhodnutie o zaradení výrobkov do porovnávacích tabuliek je plne v kompetencii autorského kolektívu. Kontaktujte nás na inkontinencia@inkontinencia.sk. Stránka Inkontinencia.sk má od svojho prvého spustenia v r. 2004 nekomerčný charakter, aktualizácie údajov sú vykonávané bezplatne na pravidelnej báze.

  TIP!

Porovnávacie tabuľky obsahujú podrobné údaje o každej pomôcke.

Tieto údaje zobrazíte tak, že podržíte kurzor myši na čísle udávajúcom počet kusov do limitu v konkrétnej tabuľke – a zobrazia sa Vám nasledovné údaje: názov pomôcky – kód na predpisovanie – sacia schopnosť ISO – cena v lekárni resp. výdajni ZP (prioritne reálne ceny podľa preskripčných tabuliek jednotlivých spoločností).

Pre prezeranie v telefóne alebo na tablete odporúčame otočenie displeja na šírku.

Všetky porovnávacie tabuľky už sú aktualizované s platnosťou od 26.4.2024 – po zmenách limitov pre II. a III. stupeň inkontinencie.

pomocka-1
Vložky

Vložky pre druhý stupeň inkontinencie (skupina B1.1): prepočet finančného limitu 14,77 € na kusy

Absorpcia

ABENA

Abena Light

HARTMANN

MoliCare Premium Lady

KIMBERLY CLARK

Depend

ESSITY (SCA)

Tena Lady

TZMO

Seni Lady

140-200 ml 134 Abena Light Mini – B66158 – 180 ml – 0,11 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
61 Molicare Premium Lady 1 kvapka (Micro Light) – B68964 – 181 ml – 0,24 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
86 Depend Mini – B59848 – 185 ml – 0,17 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
61 Tena Lady Slim Mini – B0983A – 170 ml – 0,24 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
98 Seni Lady Mini – B60601 – 230 ml – 0,15 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
200-300 ml 123 Abena Light Mini Plus – B72665 – 200 ml – 0,12 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
67 Molicare Premium Lady 1,5 kvapky (Micro) – B53320 – 252 ml – 0,22 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
70 Depend Normal – B59849 – 245 ml – 0,21 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
61 Tena Lady Slim Mini Plus – B4514A – 275 ml – 0,24 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
86 (340 ml)Seni Lady Normal – B60602 – 340 ml – 0,17 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
300-450 ml 98 Abena Light Normal – B66159 – 350 ml – 0,15 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
67 / 82 Molicare Premium Lady 2 kvapky (Micro) – B53317 – 300 ml – 0,22 € /
Molicare Pad 2 kvapky (Mini) – B87623 – 321 ml – 0,18 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
73 Depend Normal Plus – B59850 – 355 ml – 0,20 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
61 Tena Lady Slim Normal – B0982A – 350 ml – 0,24 €
/ Tena Lady Normal – B0970A – 300 ml – 0,24 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
70 Seni Lady Extra – B60603 – 470 ml – 0,21 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
500-800 ml 86 Abena Light Extra – B66160 – 500 ml – 0,17 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
86 / 86 / 56 / 49 Molicare Premium Lady 3 kvapky – B53318 – absorpcia 504 ml – 0,17 € / Molicare Pad 3 kvapky (Midi) – B87625 – 481 ml – 0,17 € / Molicare Pad 4 kvapky (Maxi) – B87627 – 865 ml – 0,26 € / Molicare Premium Lady 4 kvapky (B2.1) – B96403 – 782 ml – 0,30 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
60 / 49 Depend Extra – B59851 – 523 ml – 0,24 € /
Depend Super – B70574 – 704 ml – 0,30 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
59 / 32 / 49 Tena Lady Slim Extra – B3518A – 500 ml – 0,25 € / Tena Lady Extra Plus (B2.1) – B3519A – 580 ml – 0,46 € / Tena Lady Normal Night – B0596A – 530 ml – 0,30 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
67 / 56 Seni Lady Extra Plus (B2.1) – B97307 – 590 ml – 0,22 € /
Seni Lady Super – B60604 – 800 ml – 0,26 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
pomocka-3
Vkladacie plienky

Vkladacie plienky (skupina B2.2) – III. stupeň inkontinencie: prepočet finančného limitu 59,73 € na kusy

Absorpcia

ABENA

Abena Light, Abena San Premium

HARTMANN

MoliCare Premium Lady,
Molicare Form

KIMBERLY CLARK

Depend

ESSITY (SCA)

Tena Lady, Tena Comfort

TZMO

Seni Lady, San Seni

800-1000 ml 248 Abena Light Super – B66161 – 850 ml – 0,24 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
186 Molicare Premium Lady 4,5 kvapky (Maxi) – B53319 – 951 ml – 0,32 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
156 / 132 Depend Super Plus (B1.2) – B86377 – 835 ml – 0,38 € / Depend Maximum – B60690 – 942 ml – 0,44 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
135 / 124 / 124 Tena Lady Super – B20438 – 850 ml – 0,44 € / Tena Lady Maxi – B91016 – 857 ml – 0,48 € / Tena Lady Maxi Night – B99948 – 1020 ml – 0,48 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
161 Seni Lady Plus – B94876 – 930 ml – 0,37 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
1100-1500 ml 181 Abena San Premium 5 – B21341 – 1200 ml – 0,33 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
176 Depend Normal – B21037 – 1400 ml – 0,33 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
199 / 181 / 186 San Seni Prima – B0196A – 1100 ml – 0,30 € / San Seni Normal – B60605 – 1300 ml – 0,33 € / San Seni Regular – B0197A – 1500 ml – 0,32 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
1600-2000 ml 161 Abena San Premium 6 – B21342 – 1600 ml – 0,37 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
145 Molicare Premium Form 5 kv – B4008A – 1661 ml – 0,41 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
140 Depend Extra – B21038 – 2000 ml – 0,42 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
142 / 124 Tena Comfort Plus – B20442 – 1700 ml – 0,42 € /
Tena Comfort Extra – B20443 – 2000 ml – 0,48 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
149 San Seni Uni – B60606 – 1800 ml – 0,40 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
2100-2500 ml 145 / 132 / 132 Abena San Premium 7 – B21344 – 2100 ml – 0,41 € / Abena San Premium 8 – B21343 – 2500 ml – 0,45 € / Abena San Premium 9 – B21345 – 2400 ml – 0,45 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
112 Tena Comfort Super – B92668 – 2200 ml – 0,53 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
135 San Seni Maxi – B60607 – 2400 ml – 0,44 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
2800-3500 ml 117 / 108 Abena San Premium 10 – B21346 – 2800 ml – 0,51 € / Abena San Premium 11 – B21347 – 3400 ml – 0,55 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
110 Molicare Premium Form 8 kv – B4011A – 3017 ml – 0,54 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
100 Depend Super Plus – B73895 – 3350 ml – 0,59 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
104 Tena Comfort Maxi – B20445 – 3200 ml – 0,57 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
112 / 112 San Seni Plus – B60608 – 2800 ml – 0,53 € /
San Seni Plus Extra – B0198A – 3500 ml – 0,53 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
pomocka-4
Plienkové nohavičky

Plienkové nohavičky (skupina B3.2) – III. stupeň inkontinencie: prepočet finančného limitu 59,73 € na kusy

Absorpcia

ABENA

Abena Slip Premium

HARTMANN

MoliCare

KIMBERLY CLARK

Depend Slip

ESSITY (SCA)

Tena Slip

TZMO

Seni Classic,  Super Seni

veľkosť X-SMALL   (obvod bokov 50-70 cm, od 5. rokov veku)
1300-1800 ml 142 Abena Slip Premium XS2 – B30568 – 1400 ml – 0,42 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
157 Tena Slip Plus XS – B28378 – 1410 ml – 0,38 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
145 Super Seni Plus Extra Small – B91190 – 1800 ml – 0,41 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
veľkosť SMALL   (obvod bokov 60-85 cm)
1500-2000 ml 112 Abena Slip Form Premium S2 – B21336 – 1800 ml – 0,53 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
110  Molicare Premium Elastic 6 kvapiek S – B98929 – 1667 ml – 0,54 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
90 Depend Slip Normal S – B79950 – 2084 ml – 0,66 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
129 / 110 Tena Slip Plus S – B20446 – 1730 ml – 0,46 € /
Tena Slip Super S – B20449 – 1800 ml – 0,54 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
142  Super Seni Classic Plus Small – B98172 – 2000 ml – 0,42 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
2100-2500 ml 101 Abena Slip Premium S4 – B31166 – 2200 ml – 0,59 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
94 / 89 / 79 Molicare Premium Elastic 8 kvapiek S – B98934 – 2356 ml – 0,63 € / Molicare Premium Elastic 9 kvapiek S – B98935 – 2546 ml – 0,67 € / Molicare Slip Maxi S – B20701 – 0,75 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
90 / 75 Depend Slip Super S – B90995 – 2297 ml – 0,66 €
/ Depend Slip Super Plus S – B90997 – 2560 ml – 0,79 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
96 Tena Slip Maxi S – B50486 – 2180 ml – 0,62 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
119 Super Seni Plus Small – B60597 – 2100 ml – 0,50 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
veľkosť MEDIUM   (obvod bokov 80-110 cm)
2000-2500 ml 108 Abena Slip Premium M1 – B21377 – 2000 ml – 0,55 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
75 / 91 Molicare Premium Elastic 6 kvapiek M – B96384 – 2159 ml – 0,79 € / Molicare Slip Super M 7 kv. – B2521A – 0,65 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
90 Depend Slip Normal M – B79951 – 2411 ml – 0,66 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
112 Tena Slip Plus M – B1262A – 2165 ml – 0,53 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
2600-3000 ml 89 Abena Slip Premium M2 – B21337 – 2600 ml – 0,67 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
89 / 90 Molicare Premium Elastic 8 kvapiek M – B96387 – 3050 ml – 0,67 € /
Molicare Premium Super Plus M – B81158 – 2800 ml – 0,66 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
90 Depend Slip Super M – B79954 – 2707 ml – 0,66 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
97 Tena Slip Super M – B20450 – 2570 ml – 0,61 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
112 / 91 Seni Classic Plus Medium – B3550A – 2800 ml – 0,53 € /
Super Seni Plus Medium – B60598 – 2900 ml – 0,65 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
3100-3500 ml 78 Abena Slip Premium M3 – B21378 – 3100 ml – 0,76 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
76 / 55 Molicare Premium Elastic 9 kvapiek M – B96390 – 3521 ml – 0,78 € /
Molicare Maxi M – B20702 – 3494 ml – 1,08 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
75 Depend Slip Super Plus M – B86380 – 3014 ml – 0,79 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
77 Tena Slip Maxi M – B50487 – 3260 ml – 0,77 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
85 Super Seni Trio Medium – B96336 – 3000 ml – 0,70 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
3600+ ml 70 Abena Slip Premium M4 – B30569 – 3600 ml – 0,85 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
51 Tena Slip Ultima M – B3644A – 3700 ml – 1,15 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
62 Super Seni Quatro Medium – B91634 – 4300 ml – 0,95 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
veľkosť LARGE   (obvod bokov 105-150 cm)
2300-2800 ml 93 Abena Slip Premium L1 – B21379 – 2500 ml – 0,64 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
63 / 101 / 91 Molicare Premium Elastic 6 kvapiek L – B96385 – 2349 ml – 0,94 € / Molicare Slip Extra Plus L 6 kv. – B2519A – 2283 ml – 0,59 € / Molicare Slip Super L 7 kv. – B2522A – 2407 ml – 0,65 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
90 Depend Slip Normal L – B79952 – 2808 ml – 0,66 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
101 Tena Slip Plus L – B1264A – 2360 ml – 0,59 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
100 Super Seni Large – B60595 – 2600 ml – 0,59 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
2900-3300 ml 89 Abena Slip Premium L2 – B21338 – 3100 ml – 0,67 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
89 / 90 Molicare Premium Elastic 8 kvapiek L – B96388 – 3200 ml – 0,67 € /
Molicare Premium Super Plus L – B81159 – 3020 ml – 0,66 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
90 Depend Slip Super L – B79955 – 3265 ml – 0,66 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
91 Tena Slip Super L – B20451 – 2805 ml – 0,65 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
104 / 80 Seni Classic Plus Large – B3551A – 2800 ml – 0,57 € /
Super Seni Plus Large – B60599 – 2900 ml – 0,74 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
3300-3800 ml 75 Abena Slip Premium L3 – B21380 – 3100 ml – 0,79 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
71 / 55 Molicare Premium Elastic 9 kvapiek L – B96391 – 3856 ml – 0,83 € /
Molicare Maxi L – B20703 – 3798 ml – 1,08 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
75 Depend Slip Super Plus L – B86379 – 3790 ml – 0,79 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
66 Tena Slip Maxi L – B50488 – 3950 ml – 0,90 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
71 Super Seni Trio Large – B96337 – 3400 ml – 0,83 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
4000+ ml 63 Abena Slip Premium L4 – B30570 – 3600 ml – 0,94 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
51 Tena Slip Ultima L – B3645A – 4400 ml – 1,17 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
62 Super Seni Quatro Large – B91635 – 4600 ml – 0,95 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
veľkosť X-LARGE   (obvod bokov 130-170 cm)
2600-3000 ml 47 / 64 Molicare Premium Elastic 6 kvapiek XL – B96386 – 2750 ml – 1,25 € / Molicare Slip Extra Plus XL 6 kv. – B2520A – 2714 ml – 0,93 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
90 Depend Slip Normal XL – B90994 – 2808 ml – 0,66 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
64 Tena Slip Plus XL – B3831A – 2550 ml – 0,92 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
97 Seni Classic Plus Extra Large – B3552A – 3100 ml – 0,61 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
3200-3500 ml 73 Abena Slip Premium XL2 – B59984 – 3400 ml – 0,81 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
55 / 70 Molicare Premium Elastic 8 kvapiek XL – B96389 – 3550 ml – 1,08 € / Molicare Premium Super Plus XL 8 kv. – B3659A – 0,85 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
75 Depend Slip Super XL – B90996 – 3265 ml – 0,79 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
64 / 51 Tena Slip Super XL – B0629A – 3187 ml – 0,92 € / Tena Slip Bariatric Super XXL – B90172 – 3300 ml – 1,17 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
70 / 65 Super Seni Plus Extra Large – B60600 – 3200 ml – 0,85 € /
Super Seni Trio Extra Large – B96336 – 3400 ml – 0,91 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
3800+ ml 62 Abena Slip Premium XL4 – B72670 – 4000 ml – 0,96 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
55 Molicare Premium Elastic 9 kvapiek XL – B98936 – 3950 ml – 1,08 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
60 Depend Slip Super Plus XL – B86378 – 3790 ml – 0,99 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
71 Tena Slip Maxi XL – B2506A – 3950 ml – 0,83 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
62 Super Seni Quatro Extra Large – B91636 – 4600 ml – 0,95 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
pomocka-6
Navliekacie plienkové nohavičky

Navliekacie plienkové nohavičky (skupina B3.2) – III. stupeň inkontinencie: prepočet finančného limitu 59,73 € na kusy

V tabuľke sú uvedené iba navliekacie nohavičky s ISO absorpciou nad cca 1300 ml, nakoľko zastávame názor že pri strednej inkontinencii je pre užívateľov oveľa príjemnejšie používanie väčších vložiek či najmenších vkladacích plienok, ktoré je ešte možné používať v kombinácii s priliehavou spodnou bielizňou.

Absorpcia

ABENA

Abena Pants Premium

HARTMANN

MoliCare Mobile

KIMBERLY CLARK

Depend

ESSITY (SCA)

Tena Pants

TZMO

Seni Active

veľkosť X-SMALL   (obvod bokov 50-70 cm, od 5. rokov veku)
1300-1700 ml 101 Abena Pants Premium XS2 – B93558 – 1500 ml – 0,59 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
63 Molicare Mobile 6 kvapiek XS – B70307 – 1361 ml – 0,94 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
55 Tena Pants Plus XS – B93209 – 1710 ml – 1,07 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
veľkosť SMALL   (obvod bokov 60-85 cm)
1400-1500 ml 75 Abena Pants Premium S1 – B66162 – 1400 ml – 0,79 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
70 Molicare Mobile 6 kvapiek S – B39457 – 1475 ml – 0,85 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
75 Tena Pants Plus S – B3643A – 1440 ml – 0,79 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
2000 ml 60 Tena Pants Super S – B69258 – 2010 ml – 0,99 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
2500 ml 71 Tena Pants Maxi S – B2508A – 2550 ml – 0,84 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
veľkosť MEDIUM   (obvod bokov 80-110 cm)
1300-1600 ml 73 Abena Pants Premium M1 – B53146 – 1400 ml – 0,81 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
70 / 72 / 72 Molicare Mobile 6 kvapiek M – B39458 – 1662 ml – 0,85 € / Molicare Premium Lady Pants 7 kvapiek M – B99072 – 1442 ml – 0,82 € / Molicare Premium Men Pants 7 kvapiek M – B99074 – 1400 ml – 0,82 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
80 Depend Super S/M pre ženy – B69201 – 1360 ml – 0,74 € /
Depend Super S/M pre mužov – B82900 – 1360 ml – 0,74 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
68 Tena Pants Plus M – B0185A – 1440 ml – 0,87 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
72 Seni Active Super Medium – B83271 – 1400 ml – 0,82 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
1900-2000 ml 66 Abena Pants Premium M2 – B93559 – 1900 ml – 0,90 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
70 Molicare Mobile 8 kvapiek M – B70309 – 2015 ml – 0,85 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
70 Depend Maximum S/M pre ženy – B96738 – 1900 ml – 0,84 € /
Depend Maximum S/M pre mužov – B96741 – 1900 ml – 0,84 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
58 / 60 Tena Pants Super M – B69259 – 2010 ml – 1,02 € / Tena Pants Night Super M – B0978A  – 2010 ml – 0,99 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
59 Seni Active Plus Medium – B94877 – 2000 ml – 1,00 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
2500-2600 ml 71 Molicare Mobile 10 kv. M – B98303 – 2626 ml – 0,84 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
60 Tena Pants Maxi M – B86240 – 2550 ml – 0,99 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
veľkosť LARGE   (obvod bokov 100-140 cm)
1300-1600 ml 70 Abena Pants Premium L1 – B53147 – 1400 ml – 0,85 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
70 / 56 / 56 Molicare Mobile 6 kvapiek L – B39459 – 1963 ml – 0,85 € / Molicare Premium Lady Pants 7 kvapiek L – B99071 – 1373 ml – 1,06 € / Molicare Premium Men Pants 7 kvapiek L – B99073 – 1412 ml – 1,06 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
72 Depend Super L pre ženy – B69202 – 1360 ml – 0,82 € /
Depend Super L/XL pre mužov – B82901 – 1360 – 0,82 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
67 Tena Pants Plus L – B0164A – 1440 ml – 0,88 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
71 Seni Active Super Large – B83272 – 1500 ml – 0,84 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
1900-2200 ml 63 Abena Pants Premium L2 – B93560 – 1900 ml – 0,94 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
70 / 56 Molicare Mobile 6 kv. L – B39459 – 1963 ml – 0,85 € / Molicare Mobile 8 kvapiek L – B70310 – 2279 ml – 1,06 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
63 Depend Maximum L pre ženy – B96739 – 1900 ml – 0,94 € /
Depend Maximum L/XL pre mužov – B96742 – 1900 ml – 0,94 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
58 / 60 Tena Pants Super L – B69260 – 2010 ml – 1,02 € / Tena Pants Night Super L – B0979A – 2010 ml – 0,99 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
53 Seni Active Plus Large – B94878 – 2000 ml – 1,11 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
2500-2600 ml 53 Molicare Mobile 10 kv. L – B98304 – 2613 ml – 1,11 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
60 Tena Pants Maxi L – B86241 – 2550 ml – 0,99 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
veľkosť X-LARGE   (obvod bokov 130-170 cm)
1300-1600 ml 72 Depend Super XL pre ženy – B73892 – 1360 ml – 0,82 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
58 Tena Pants Plus XL – B69257 – 1440 ml – 1,02 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
62 Seni Active Super Extra Large – B83273 – 1600 ml – 0,95 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
1900-2200 ml 62 Abena Pants Premium XL2 – B93562 – 1900 ml – 0,96 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
56 / 56 Molicare Mobile 6 kv. XL – B70308 – 2140 ml – 1,06 € / Molicare Mobile 8 kvapiek XL – B92065 – 2421 ml – 1,06 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
63 Depend Maximum XL pre ženy – B96740 – 1900 ml – 0,94 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
60 Tena Pants Super XL – B3520A – 2010 ml – 0,99 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
51 / 46 Seni Active Plus Extra Large – B94879 – 2000 ml – 1,17 € /
Seni Active Plus XXL – B99953 – 2000 ml – 1,28 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
2700 ml 48 Molicare Mobile 10 kv. XL – B98305 – 2757 ml – 1,24 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
pomocka-7
Detské plienkové nohavičky

Detské plienkové nohavičky (skupina B3.1) – III. stupeň inkontinencie: prepočet finančného limitu 59,73 € na kusy

Detské plienkové nohavičky pre deti vo veku od 3 do cca 5-6 rokov. Vo veku nad 5-6 rokov doporučujeme už zvážiť prechod na najmenšie veľkosti plienkových nohavičiek pre dospelých.

váha dieťaťa

ABENA

BAMBO

HARTMANN

Fixies

KIMBERLY CLARK

DryNites

TZMO

Seni Kids

7-15 kg 144 Fixies Ultra Dry Maxi – B35717 – neuvedené – 0,41 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus s 10% DPH)
12-22 kg 186 BAMBO 5 – B21361 – 1100 ml – 0,32 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus s 10% DPH)
160 Fixies Ultra Dry Junior – B35719 – neuvedené – 0,37 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus s 10% DPH)
175 Seni Kids Junior – B91191 – 800 ml – 0,34 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus s 10% DPH)
15-30 kg 165 BAMBO 6 – B53155 – 1100 ml – 0,36 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus s 10% DPH)
165 / 161 Seni Kids Junior Extra – B91192 – 890 ml – 0,36 € /
Seni Kids Junior Super – B2363A – 1350 ml – 0,37 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus s 10% DPH)
navliekacie 11-17 kg 138 BAMBO Pants 5 – B72668 – 900 ml – 0,43 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus s 10% DPH)
navliekacie 15+ kg 129 BAMBO Pants 6 – B72669 – 1000 ml – 0,46 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus s 10% DPH)
120 DryNites 4-7 rokov – B57988 a B57987 – 1340 ml – 0,49 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus s 10% DPH)
pomocka-5
Podložky

Savé podložky (skupina B5) – III. stupeň inkontinencie: hodnota 60 kusov podložiek v €

Rozmer podložky

ABENA

Abri Soft

HARTMANN

MoliCare Bed Mat

KIMBERLY CLARK

Depend

ESSITY (SCA)

Tena Bed

TZMO

Seni Soft

40×60 cm 13,20 € Abri Soft 40×60 cm – B21351 – 900 ml – 0,22 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
60×60 cm 18,00 € Abri Soft 60×60 cm – B21352 – 1300 ml – 0,30 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
19,80 € Molicare Bed Mat 5 kvapiek – B23355 – 715 ml – 0,33 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
19,20 € Seni Soft 60×60 cm – B60788 – 1200 ml – 0,32 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
60×75 cm 21,60 € Abri Soft 60×75 cm – B58717 – 1700 ml – 0,36 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
28,80 € Tena Bed Super 60×75 cm – B0974A – 1548 ml – 0,48 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
60×90 cm 25,20 € Abri Soft 60×90 cm – B21353 – 2100 ml – 0,42 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
34,20 € / 27,00 € / 46,80 € Molinea Plus 60×90 cm – B23356 – 1700 ml – 0,57 € /
Molicare Bed Mat 8 kv – B1938A – 1407 ml – 0,45 € / Molicare Bed Mat 9 kv – B1407A – 2719 ml -0,78 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
30,00 € Depend Large – B21041 – neuvedené – 0,50 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
27,00 € / 29,40 € Tena Bed Normal 60×90 cm – B0630A – 1350 ml – 0,45 € / Tena Bed Super 60×90 cm – B3379A – 2350 ml – 0,49 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
24,00 € Seni Soft 60×90 cm – B60789 – 1750 ml – 0,40 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
zastielacia
70-80×180 cm
35,40 € Abri Soft 70×180 cm zastielacia – B66156 – 2000 ml – 0,59 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)
37,20 € Tena Bed Plus Wings 80×180 cm – B90107 – 2258 ml – 0,62 €
(názov pomôcky – kód poisťovne – ISO absorpcia – cena za kus)

Podložky sa najmä pri ťažkom a veľmi ťažkom úniku moču používajú veľmi často. Vzhľadom k tejto skutočnosti si dovoľujeme inkontinenciou trpiacich pacientov upozorniť na možný alternatívny výrobok k jednorazovým podložkám – na trhu sú už niekoľko rokov absorpčné prateľné podložky, napr. výrobok Prateľná podložka ABENA Washable alebo jej podobné alternatívy. Okrem ekonomickej úspory je tento výrobok pre užívateľa oveľa príjemnejší a komfortnejší.

Ošetrovacie pomôcky

Ošetrovacie pomôcky nie sú hradené zdravotnými poisťovňami. V tabuľke uvádzame ceny najpoužívanejších prípravkov na umytie a ošetrenie inkontinenciou namáhanej pokožky.

Ošetrovacie pomôcky – cena za 1 ks v €

Výrobok

ABENA

Abena SkinCare

HARTMANN

MoliCare Skin

ESSITY (SCA)

Tena

TZMO

Seni Care

Pena na umývanie bez vody, spray 400 ml 4,56 € 8,69 € 7,19 € 6,39 € (500 ml)
Mydlo na umývanie bez vody, 500 ml 4,40 € 7,39 € (1000 ml) 6,19 €
Zinková masť, 100 ml 3,48 € 3,40 €
Čiapka so šampónom na umývanie vlasov bez vody 2,21 € 3,49 €
Sprchové a kúpeľové mydlo, 500 ml 3,48 € 7,89 € 6,19 €
Mydlo pre intímnu hygienu, 500 ml 3,67 €
Olejový sprej, 200 ml 4,56 € 8,89 € 4,59 € (150 ml)
Ochranný krém, 200 ml 5,49 €
Kožný ochranný krém, 200 ml 8,69 € 5,65 €
Ochranná vazelína, 150 ml 5,39 €
Telové mlieko, 500 ml 5,59 € 12,39 € 7,29 € (250 ml)
Telový olej, 250 ml 8,29 €
Regeneračná masť, 150 ml 6,10 €
Masť na veľmi suchú pokožku, 200 ml 6,05 €
Balzam na suchú pokožku, 200 ml 4,59 €
Masážny gél na prekrvenie pokožky, 250 ml 4,69 € 6,29 € (200 ml) 3,59 € (200 ml)
Vlhčené utierky, 80 ks 2,27 € / 3,50 € 6,89 € (50 ks) 4,19 € 4,19 €
Žinky na umývanie, 50 ks 3,24 € 6,99 €
Umývacie rukavice, 175 ks 12,79 €
Podbradník jednorazový 37×68 cm, 100 ks 8,35 € 14,79 € (150 ks) 15,89 €