Čo má urobiť občan, ktorý zistil že mu moč z tela uniká v nesprávnom čase a na nesprávnom mieste a chce svoj problém riešiť?

themeimg

urológ,
neurológ,
gynekológ,
geriater,
pediater

doporučenie

praktický lekár pre deti,
praktický lekár pre dospelých,
gynekológ primárnej ambulantnej starostlivosti

poukaz

výdajňa zdravotníckych potrieb
alebo lekáreň

A JE PO PROBLÉME!

Praktické rady k problematike predpisovania:

 • V praxi sa ešte stále vyskytujú prípady predpisovania 60 kusov pomôcok. Ak tento počet zodpovedá počtu kusov, ktoré “sa zmestia” do príslušného finančného limitu, je to z hľadiska legislatívy v poriadku. Vieme však, že počty kusov pomôcok teraz môžu byť aj podstatne vyššie (pokojne aj 90 ks kvalitných plienkových nohavičiek), ak sa zmení druh alebo značka pomôcky.
 • Ak je ale hodnota predpísaných 60 kusov nižšia ako príslušný finančný limit, je na zváženie, či nedochádza k porušeniu práv pacienta. Odvolávame sa pritom na znenie opatrenia MZ SR, a to: Poisťovňa uhrádza pomôcky v súhrnnej sume 14,77€ resp. 59,73€ mesačne.
 • Podobne sa stávajú prípady, kedy lekár vedome nepredpisuje taký počet pomôcok, aký umožňuje platná legislatíva. Svoje konanie odôvodňuje tým, že bude zo strany zdravotných poisťovní sankcionovaný za prekročenie svojho celkového limitu. To však nie je pravda, ak má lekár vo svojej evidencii napr. 50 inkontinentných pacientov, nemôže byť sankcionovaný, pokiaľ neprekročí hranicu 50 krát príslušný mesačný finančný limit.
 • Odporúčajúci lekár by nemal doporučovať konkrétnu značku a názov pomôcky, ale iba druh pomôcky (vložky, vkladacie plienky, plienkové nohavičky, podložky, fixačné nohavičky), pričom na odporúčaní musí vždy uviesť aj stupeň inkontinencie. Z pohľadu pacienta by bolo najlepšie, keby odporúčajúci lekár v prípade, ak by u pacienta prichádzala do úvahy možnosť kombinácie viacerých pomôcok, na doporučenie napísal: pomôcky pre inkontinentných (prípadne vypísal aktuálne druhy pomôcok) v hodnote 14,77€ resp. 59,73€, čím by umožnil pacientovi “voľnejší” výber pomôcok z ponuky na trhu
 • podobne ako pri liekoch, aj pri predpisovaní pomôcok by mal mať pacient právo konzultovať s predpisujúcim lekárom druh a značku pomôcky za účelom obdržania kvalitnejších pomôcok alebo väčšieho počtu kusov pomôcok.

Praktické rady k problematike výberu pomôcky:

 • Pri výbere vhodného druhu a veľkosti pomôcky sa pri plienkových nohavičkách a fixačných pomôckach orientujeme podľa obvodu bokov pacienta, pri ostatných druhoch pomôcok výlučne podľa požiadavky na saciu schopnosť pomôcky.
 • Na Slovensku máme na výber z rôznych značiek a veľkostí pomôcok. Pri výbere konkrétnej plienky je potrebné brať do úvahy nielen jej cenu, ale aj úžitkové parametre (saciu schopnosť); plienka za 0,65 € so savosťou 2500 ml je totiž určite výhodnejšia ako plienka za 0,60 € so savosťou 1600 ml. Na saciu schopnosť sa nepozeráme ako na presné číslo, je to ISO hodnota. Lepšiu predstavu o reálnej absorpcii podá až osobná skúsenosť a je fakt, že niekedy môžu dve plienky s podobnou ISO savosťou v praxi dosahovať rozdiely až 30% v reálnej absorpcii. Rovnako je dobré si všímať ďalšie kvalitatívne parametre pomôcok – v dnešnej dobe si už vyberáme iba plne priedušné pomôcky, ideálne s označením dermatologicky testované a vyhodnotené ako ohľaduplné k pokožke
 • Niektoré druhy pomôcok (podložky) sú obmedzené počtom 60 ks. Až do výšky príslušného finančného limitu je však možné ich kombinovať s inými druhmi pomôcok, na každý druh pomôcky však musí byť vypísaný samostatný poukaz.
 • Pre mobilných pacientov, zaradených v 3. stupni inkontinencie doporučujeme používať vkladacie plienky – sú lacnejšie ako plienkové nohavičky – do limitu sa ich preto zmestí viac. Prípadne je možná kombinácia vkladacích plienok (na deň) a plienkových nohavičiek (na noc).
 • Pre nemobilných alebo málo mobilných pacientov, zaradených v 3. stupni inkontinencie doporučujeme kombinovať plienkové nohavičky s podložkami – je to dobré na “prevzdušnenie” pokožky.

Praktické rady k problematike ošetrovacích pomôcok:

 • Je všeobecne známe, že najmä u imobilných pacientov sú ošetrovacie pomôcky (na umytie a ošetrenie inkontinenciou namáhanej pokožky) nevyhnutnosťou. Tam, kde neexistuje iné riešenie, doporučujeme dokúpiť si ich. Predídete tak mnohým následným problémom.
 • Aj v súčasnosti sa neraz stáva, že klient zariadenia sociálnej starostlivosti je priamo alebo nepriamo nútený k odberu nepostačujúceho množstva pomôcok konkrétneho druhu alebo značky a ďalšie potrebné pomôcky si musí dokupovať. V tomto prípade odporúčame zmeniť druh alebo značku pomôcky a z takto ušetrených peňazí si radšej kupovať ošetrovacie pomôcky na starostlivosť o namáhanú pokožku.