Novelou Zákona č. 362/2011 Z.z. sa po viac ako roku opätovne upravuje spôsob predpisovania liekov, zdravotníckych pomôcok aj dietetických potravín, pričom sa čiastočne vracia k stavu spred 1.1.2022.

Po novom bude môcť lieky, zdravotnícke pomôcky či dietetické potraviny opäť predpisovať aj praktický lekár, a to na základe odporúčania odborného lekára, a to po dobu 3/6 mesiacov, okrem diagnostikovanej trvalej a nezvratnej inkontinencie, kedy môže PRL predpisovať na základe odporúčania bez časového obmedzenia.

Stále však platí, že po návšteve špecialistu má pacient odchádzať s predpisom lieku / zdravotníckej pomôcky / dietetickej potraviny a opätovne dávame do pozornosti možnosti vystavenia opakovaného elektronického predpisu špecialistom, a to s maximálnou dobou platnosti až na 1 rok.