Novelou Zákona č. 362/2011 Z.z. sa po mnohých rokoch upravuje spôsob predpisovania liekov, zdravotníckych pomôcok aj dietetických potravín.
Od januára 2022 zaniká možnosť lekárov – špecialistov (odborných lekárov) odporúčať predpisovanie lieku viazaného na konkrétnu špecializáciu všeobecným lekárom pacienta. Táto možnosť bola hojne využívaná aj pri predpisovaní pomôcok pre inkontinentných u chronických pacientov.

Po novom bude môcť lieky, zdravotnícke pomôcky či dietetické potraviny predpisovať iba lekár – špecialista alebo vo výnimočných prípadoch po dobu maximálne dvoch mesiacov ním poverený lekár (poverený lekár musí dané poverenie prijať).
V súvislosti s touto zmenou dávame do pozornosti možnosti vystavenia opakovaného elektronického predpisu, a to s maximálnou dobou platnosti až na 1 rok, podľa toho ako určí lekár.