Na stránke MZ SR je k dispozícii nový Zoznam kategorizovaných zdravotníckych pomôcok s platnosťou od 1.7.2023.

Nový zoznam prináša vyššie maximálne ceny inko-pomôcok (vložky približne +5%; vkladacie plienky, plienkové nohavičky a podložky približne +15%), pričom finančný limit ostal v nezmenenej výške. V praxi to bude znamenať menší počet kusov vložiek a plienok na poukaz mesačne.
Vzhľadom na množstvo pomôcok, ktoré treba spracovať a situáciu, kedy ani 30.6. nemali zastúpenia výrobcov zverejnené svoje nové ceny a preskripčné počty, aktuálne naše porovnávacie tabuľky ešte nezahŕňajú zmeny platné od 1.7.2023. Predpokladáme že aktualizované porovnávacie tabuľky budú spracované po 6.7.
Link: ZKZP-2023-07