Na stránke MZ SR je k dispozícii nový Zoznam kategorizovaných zdravotníckych pomôcok s platnosťou od 1.4.2024.

Nový zoznam prináša novú výšku finančných limitov pre II. aj III. stupeň inkontinencie.
Nový finančný limit pre II. stupeň inkontinencie je 5,00€ na mesiac (predtým 14,77€).
Nový finančný limit pre III. stupeň inkontinencie je 59,73€ na mesiac (predtým 51,94€).

Súčasne sa zmení určenie podskupiny B2, ktorá bude rozdelená na:
– podskupinu B2.1 – vkladacie plienky pre II. stupeň inkontinencie, a
– podskupinu B2.2 – vkladacie plienky pre III. stupeň inkontinencie

Tiež sa mení indikačné obmedzenie a to nasledovne:
pomôcky podskupiny B2.1 – vkladacie plienky pre II. stupeň inkontinencie je možné predpísať iba pri druhom stupni inkontinencie
pomôcky podskupiny B2.2 – vkladacie plienky pre III. stupeň inkontinencie je možné predpísať iba pri treťom stupni inkontinencie
pomôcky podskupiny B4 – fixačné nohavičky je možné predpísať iba pri treťom stupni inkontinencie.

A v neposlednom rade sa upravuje indikačné obmedzenie pre podskupiny B1.1 Vložky pre druhý stupeň inkontinencie; B1.2 Vložky pre tretí stupeň inkontinencie; B2.1 Vkladacie plienky pre druhý stupeň inkontinencie; B2.2. Vkladacie plienky pre tretí stupeň inkontinencie; B3.1 Plienkové nohavičky detské; B3.2 Plienkové nohavičky; B4 Fixačné nohavičky; B5 Podložky pod chorých nasledovne:
Určený stupeň inkontinencie sa uvedie na lekársky poukaz diagnózou:
Dg. U99.01 – Inkontinencia moču, 2. stupeň
Dg. U99.02 – Inkontinencia moču a stolice, 3. stupeň, trvalá
Dg. U99.03 – Inkontinencia moču a stolice, 3. stupeň, trvalá a nezvratná
Pri trvalej a nezvratnej inkontinencii tretieho stupňa nie sú potrebné následné kontroly u indikujúceho odborného lekára.

Všetky tieto zmeny budú mať v praxi negatívne aj pozitívne “dôsledky” pre inkontinentných pacientov. Pre všetkých, ktorí sú zaradení v II. stupni inkontinencie dôjde k rapídnemu poklesu množstva vložiek, ktoré budú dostávať na poukaz každý mesiac. V tejto súvislosti si dovoľujeme upriamiť pozornosť na možnosť zámeny pomôcok a výber pomôcky s najlepšou ponukou na trhu – pozrite si naše porovnávacie tabuľky a hneď uvidíte, koľko vložiek viete od toho-ktorého výrobcu získať na poukaz.
Pre pacientov zaradených v treťom stupni inkontinencie by sa “v podstate” mala situácia vrátiť k stavu ktorý platil do 30.6.2023 (pred navýšením cien inko-pomôcok), a mali by dostávať približne rovnaké počty kusov pomôcok ako boli zvyknutí pred júlom 2023. Samozrejme že jednotliví výrobcovia mohli vykonať zmeny v ponuke alebo aktualizovať niektoré ceny, a tak bude najlepšie si aktuálnu ponuku overiť priamo na stránkach zastúpení výrobcov, alebo Vám opäť pomôžu naše porovnávacie tabuľky.

Aktualizované porovnávacie tabuľky sú už spracované v časti Počty kusov. (aktualizácia 3.4.2024)
Link: ZKZP-2024-04