Ako sme už avizovali, nový Zoznam kategorizovaných zdravotníckych pomôcok prináša veľké zmeny.

Na základe referencovania cien ZP dochádza v niektorých prípadoch ku značnému poklesu cien zdravotníckych pomôcok. Z toho vyplývajúcou reakciou je úprava výšky finančých limitov, ktoré sa znižujú pre II. stupeň z 15,74€ na 14,77€ a pre III. stupeň z 55,32€ na 51,94€.

Novo platné údaje – presné typy hradených pomôcok, ich konkrétne ceny a z toho vyplývajúce počty kusov doporučujeme (kým všetky zmeny nezapracujeme do porovnávacích tabuliek) dočasne hľadať priamo na stránkach jednotlivých výrobcov.