V novom zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok prišlo v rámci skupiny B (pomôcky pre inkontinentných) k nasledovným zmenám:
Vložky (skupina B1) boli rozdelené na vložky pre druhý stupeň inkontinencie (podskupina B1.1) a na vložky pre tretí stupeň inkontinencie (podskupina B1.2). Kritériom pre rozdelenie do podskupín bola savosť pomôcky – vložky so savosťou 120 – 800 ml sú zaradené v podskupine B1.1 a vložky so savosťou nad 800 ml sú zaradené v podskupine B1.2.

Na základe tohoto rozdelenia sa následne mierne upravil spôsob predpisovania. Pre druhý stupeň je možné predpísať iba vložky pre druhý stupeň inkontinencie a analogicky pre tretí stupeň inkontinencie možno predpísať iba vložky pre tretí stupeň inkontinencie.

Aktualizovaný spôsob predpisovania nájdete v časti Predpisovanie, úhrady.