V novom zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok prišlo k zníženiu výšky finančných limitov pre zdravotnícke pomôcky skupiny B (pomôcky pre inkontinentných). Nová výška finančného limitu je 16,57 € na mesiac v druhom stupni inkontinencie a 55,32 € na mesiac v treťom stupni inkontinencie (namiesto doteraz platných 17,47 € resp. 58,32 €).

K zníženiu limitov prišlo nadväzne na zníženie cien zdravotníckych pomôcok od 1.1.2012. Výsledkom tejto zmeny je skutočnosť, že počty kusov pomôcok uhrádzané v rámci finančných limitov by mali byť veľmi podobné tým, ktoré boli v platnosti počas roka 2011.

Na aktualizácii porovnávacích tabuliek už intenzívne pracujeme. Predpokladáme, že údaje v tabuľkách by mohli byť zaktualizované okolo 12.7. Dovtedy doporučujeme overiť si aktuálne počty kusov priamo na internetových stránkach jednotlivých firiem.