V novom zozname kategorizovaných zdravotníckych pomôcok prišlo k zníženiu maximálnych cien pomôcok – viď tlačovú správu MZ SR nižšie. Súčasne zostali v platnosti pôvodné finančné limity (17,47 € resp. 58,32 €), čo by v celkovom dôsledku malo viesť k miernemu nárastu počtu kusov pomôcok, ktoré je možné na jeden poukaz získať.

Údaje v porovnávacích tabuľkách budú v súvislosti s touto zmenou zaktualizované ihneď, akonáhle budeme mať k dispozícii všetky podklady resp. nové propagačné materiály s údajmi od zastúpení výrobcov / distribútorov. Dovtedy odporúčame overiť si aktuálne počty kusov priamo na ich internetových stránkach.

Tlačová správa: 2011-12-19: Ministerstvo zdravotníctva oznamuje:
Zdravotnícke pomôcky budú od januára definitívne lacnejšie

Ministerstvo zdravotníctva SR sa dohodlo s výdajňami a dodávateľmi zdravotníckych pomôcok na znížení obchodnej prirážky na zdravotnícke pomôcky o 6,5 % od 1. januára 2012 (zníženie obchodnej prirážky distribútora a výdajne z 26,5 na 20%).
MZ SR pôvodne uvažovalo o spoločnej 20 % obchodnej prirážke (bez určenia pomeru rozdelenia medzi distribútora a výdajňu), ale na základe argumentov výdajní zdravotníckych pomôcok dospelo k záveru, že je potrebné ochrániť slabší článok v systéme (výdajne zdravotníckych pomôcok) a následne aj pacientov, ktorí si práve v týchto výdajniach vyberajú zdravotnícke pomôcky. Spoločné riešenie spočíva v tom, že 20 percentná obchodná prirážka sa rozdelí pevne určeným pomerom: 11, 5 % budú mať výdajne a 8,5 % dodávatelia.
Celý článok k tejto problematike si môžete prečítať TU (odkaz na stránku MZ SR).
Výsledkom tejto zmeny pri pomôckach pre inkontinentných je zníženie ich maximálnych cien o približne 5 – 5,5%.