Opatrenie stanovuje nové, mierne zvýšené finančné limity, a to 17,47 € mesačne pre II. stupeň inkontinencie a 58,32 € mesačne pre III. stupeň inkontinencie.

Porovnávacie tabuľky sú už zaktualizované.