Opatrenie určuje prvé finančné limity v novej mene € platné od 1.1.2009. Nové limity sú konverzným kurzom prepočítané súčasné limity 600 a 2000 Sk, t.j. 19,92€ pre druhý stupeň a 66,39€ pre tretí stupeň. V súvislosti s prechodom na novú menu budeme od dnešného dňa uvádzať všetky finančné údaje výhradne v novej mene €.