Na stránke MZ SR je k dispozícii aktualizovaný Zoznam kategorizovaných zdravotníckych pomôcok s platnosťou od 26.4.2024.

Aktualizovaný zoznam prináša (staro)novú výšku finančného limitu pre II. stupeň inkontinencie.
Nový finančný limit pre II. stupeň inkontinencie je 14,77€ na mesiac.
Finančný limit pre III. stupeň inkontinencie sa nemení a je 59,73€ na mesiac (do 31.3.2024 51,94€).

Aktualizované porovnávacie tabuľky sú už spracované v časti Počty kusov. (aktualizácia 30.4.2024)
Link: ZKZP-2024-04