Aktualizovali sme pre Vás údaje v porovnávacích tabuľkách.

V súvislosti s novým Zoznamom kategorizovaných zdravotníckych pomôcok s platnosťou od 1.7.2023, ktorý priniesol vyššie maximálne ceny plienok / inko-pomôcok (vložky približne +5%; vkladacie plienky, plienkové nohavičky a podložky približne +15%) – pri nezmenenej výške finančných limitov dochádza ku zmene počtu kusov pomôcok vydávaných na poukaz pre II. aj III. stupeň inkontinencie. Rôzni výrobcovia zareagovali rôzne, my sme sa snažili všetky zmeny spracovať a v našich porovnávacích tabuľkách Vám ponúkame už aktuálne čísla (ceny a počty kusov), platné od 1. júla 2023.

Ak sme nejaké zmeny v tomto hektickom období nezachytili a nespracovali, pokojne nás kontaktujte emailom, údaje radi aktualizujeme.

Porovnávacie tabuľky