Stránku podporuje
p_abena

Zoznam kategorizovaných zdravotníckych pomôcok platný od 1.1.2021


Limit skupiny B - Zdravotnícke pomôcky pre inkontinentných pacientov

PODSKUPINA
NÁZOV DRUHU ZDRAVOTNÍCKEJ POMÔCKY
INDIKAČNÉ
OBMEDZENIA
MNOŽSTVOVÝ
LIMIT
FINANČNÝ
LIMIT
B1
VLOŽKY

B1.1 Vložky pre druhý stupeň inkontinencie
B1.2 Vložky pre tretí stupeň inkontinencie
vek od troch rokov
druhý stupeň inkontinencie
----------------------
tretí stupeň inkontinencie----------------------
60 kusov za mesiac
úhrnná suma 14,77 eura
za mesiac pre druhý stupeň
inkontinencie, a to zdravot-
nícke pomôcky skupiny
B1.1 Vložky pre druhý stupeň inkontinencie
B2.1 Vkladacie plienky mužské
B2.2 Vkladacie plienky ženské
B4 Fixačné nohavičky

úhrnná suma 51,94 eura
za mesiac pre tretí stupeň
inkontinencie, a to zdravot-
nícke pomôcky skupiny
B1.2 Vložky pre tretí stupeň inkontinencie
B2.1 Vkladacie plienky mužské
B2.2 Vkladacie plienky ženské
B3.1 Plienkové nohavičky detské
B3.2 Plienkové nohavičky
B4 Fixačné nohavičky
B5 Podložky pod chorých
B2
VKLADACIE
PLIENKY

B2.1 Vkladacie plienky mužské
B2.2 Vkladacie plienky ženské
vek od troch rokov
druhý stupeň a
tretí stupeň inkontinencie
 
B3
PLIENKOVÉ
NOHAVIČKY

B3.1 Plienkové nohavičky detské
B3.2 Plienkové nohavičky
vek od troch rokov
tretí stupeň inkontinencie
----------------------
vek od troch rokov
tretí stupeň inkontinencie
 
B4
FIXAČNÉ
NOHAVIČKY
vek od troch rokov
druhý stupeň a
tretí stupeň inkontinencie
 
B5
PODLOŽKY
POD CHORÝCH
vek od troch rokov
tretí stupeň inkontinencie

60 kusov za mesiac
B6
KONDÓMY

B6.1 Kondómy nelepiace
B6.2 Kondómy samolepiace
 30 kusov za mesiac 
B7
URINÁLNE VRECKÁ
 20 kusov za mesiac 
B8
DRŽIAK
 2 kusy za rok 
B9
PRIPEVŇOVACÍ
PÁS
 dva kusy za rok 
B10
POMÔCKY PRE
AUTOKATETRIZÁCIU
B10.1 Pomôcky na autokatetrizáciu bez konektora
B10.1.1 Pomôcky na autokatetrizáciu bez konektora s použitím roztoku, lubrikované
B10.1.2 Pomôcky pre autokatetrizáciu bez konektora s použitím roztoku, antibakteriálne
B10.1.3 Pomôcky pre autokatetrizáciu bez konektora na priame použitie
B10.1.4 Pomôcky pre autokatetrizáciu bez konektora na priame použitie teleskopický mužský
B10.1.5 Pomôcky pre autokatetrizáciu bez konektora na priame použitie teleskopický ženský
B10.2 Pomôcky pre autokatetrizáciu s konektorom
B10.2.1 Pomôcky pre autokatetrizáciu jednorazové s konektorom
B10.2.2 Pomôcky pre autokatetrizáciu jednorazové s konektorom a zberným vreckom
chronická retencia moču
ak počas každoročného urodynamického vyšetrenia presiahne tlak detrúzora 40 cm vodného stĺpca pri objeme nižšom ako 400 ml
120 kusov za mesiac

150 ks za mesiac maximálne až 180 ks za mesiac
 
B11
PREPLACHOVÉ SYSTÉMY PERMANENTNÝCH MOČOVÝCH KATÉTROV
U chorých s močovým katétrom, pri ktorých dochádza k zvýšenej tvorbe hlienu a k zvýšenému výskytu infekcií po náhradách močového mechúra Podľa potreby na základe zdravotného stavu 

Stanovuje sa minimálna savosť nad 120 ml pre vložky absorpčné v podskupine B1.1 Vložky pre druhý stupeň inkontinencie

Stanovuje sa minimálna savosť nad 800 ml pre vložky absorpčné v podskupine B1.2 Vložky pre tretí stupeň inkontinencie

Vysvetlivky:

Prvý stupeň inkontinencie moču - občasný únik moču, t.j. únik po kvapkách, alebo únik maximálne dva razy denne,

Druhý stupeň inkontinencie moču - častý únik moču, t.j. únik prúdom niekoľkokrát cez deň objektivizovaný dôslednou anamnézou, zhodnotením mikčného denníka, alebo plienkovým testom
a) stresová inkontinecia moču – pri normálnej funkcii zvierača,
b) hyperaktívny mechúr s inkontinenciou moču – príčina nonneurogénna,
c) zmiešaná inkontinencia moču podľa písmen a) a b).

Tretí stupeň inkontinencie moču – trvalý únik moču, t. j. únik niekoľkokrát denne aj v noci v ľahu, tento stupeň predovšetkým u ležiacich poistencov môže byť spojený aj s inkontinenciou stolice
a) fistuly,
b) stresová inkontinencia moču – pri strate funkcie zvierača,
c) hyperaktívny mechúr s inkontinenciou moču – príčina neurogénna,
d) zmiešaná inkontinencia moču podľa písmen b) a c),
e) inkontinencia stolice – izolovaná alebo kombinovaná s inkontinenciou moču.

Určený stupeň inkontinencie sa uvedie na lekársky poukaz spôsobom určeným zdravotnou poisťovňou.
Odporúčanie indikujúceho lekára je možno použiť najviac dvanásť mesiacov okrem diagnostikovanej trvalej a nezvratnej inkontinencie tretieho stupňa, kedy nie sú potrebné následné kontroly u indikujúceho odborného lekára.


Tento dokument bol prevzatý zo stránky MZ SR (www.health.gov.sk)